Pink är återförsäljare av Cuusi

Cuusi är en labbtestad naturprodukt som ger ett långvarigt skydd på ytor genom att binda och förstöra bakterier, mögelsporer och olika typer av virus bl.a Covid-19.