Kvalitet är något alla tjänar på

Vi tänker kvalitet och miljö i allt vi gör. I litet som stort. Vårt engagemang i miljön gör att vi använder så lite och så miljövänliga kemikalier som behövs för att uppnå bästa resultat.

SRY-utbildning

Vi säkerställer att all personal har SRY-utbildning. SRY-utbildningen är den bästa utbildning du kan få i branschen och det känns bra att vi har så kompetenta medarbetare att vi även genomför SRY-utbildningar åt andra städföretag i branschen.

Auktoriserad serviceentreprenör

Certifieringen ges genom Almega. För att bli auktoriserad serviceentreprenör måste företaget bland annat ge alla nya medarbetare introduktionsutbildning enligt kollektivavtal samt följa branschens allmänna kontraktsvillkor. Tillstyrkt revisionsberättelse och att inte ha några skatteskulder hos kronofogdemyndigheten är andra krav. Ett ytterligare krav är att följa Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Kvalitetssystem

Vi har ett kvalitetssystem som bygger på ett antal grundläggande principer för att verksamheten ska utgå från kundernas behov. Samtidigt banar kvalitetssystemet väg för egen granskning av det interna arbetssätten som hjälper till att minska kostnaderna och ständigt förbättra verksamheten .
#inlineditbutton